Alle som har interesse for, og vil fremme amerikansk bil og bilkultur, er hjertelig velkommen til å søke medlemskap i klubben. Du trenger heller ikke å bo i Alta for å bli medlem. 

Klubben ble stiftet høsten 1979. På det meste var det rundt 80 medlemmer i klubben. Det ble laget to utgivelser av klubbmagasin som het " The Club and the Cars. I 1982 var det 65 medlemmer og 55 biler i klubben. 

Klubben har hatt en fin økning siste år og medlemstallet ligger stabilt rundt 45 medlemmer idag. Vi har siden 2014 fått mange unge medlemmer med egen bil, de setter vi stor pris på!

Du kan nå oss på tlf 98 30 73 80 eller mail:epost@altaamcar.com

Vi er også på Facebook, søk på Alta Amcar Klubb.

Kontigent kr 300,- betales inn på konto nr 1203 71 86773, gjelder fra 1 januar til 31 desember. 

Merk med fullt navn hvem betaling er fra. 

Støtte / familiemedlemmer betaler kun kr 100 pr år.

 Legg også ved opplysninger om adresse, mail og mobilnummer.